Se dato for, hvornår din tømningsadresse overgår til ny affaldsordning

Alle husstande i Odense Kommune overgår til ny affaldsordning i perioden fra oktober 2019 og godt 1 år frem.
Find datoen for, hvornår din husstand overgår til den nye ordning her.


Sådan gør du:

1. Indtast vejnavn - skriv de første bogstaver, og klik på det rigtige vejnavn.
2. Indtast husnummer, og klik på det rigtige husnummer.

Herefter vises datoen. Vi tager forbehold for, at der kan ske uforudsete hændelser, og at datoen derfor kan ændre sig.

 

Kommer adressen og husnummeret ikke frem? 
I nogle boligblokke er beholderen registreret på et andet husnummer end det, beboerne bor i.